PROTETYKA

PROTETYKA

Zasadą gabinetu jest filozofia mini-max. Oznacza ona osiąganie maksymalnych efektów przy minimalnej inwazyjności.

Oszczędna preparacja zachowująca tkanki własne zęba, często wykonywana pod mikroskopem, nowoczesne techniki laboratoryjne w protetyce jak frezowanie lub skanowanie, wykorzystanie osiągnięć współczesnej chemii czyli techniki adhezyjne, pozwalają na osiąganie świetnych efektów estetycznych i funkcjonalnych przy maksymalnym zachowaniu tkanek własnych pacjenta.

Nowością jest system cyfrowego projektowania uśmiechu pozwalający na idealny dobór przyszłego uzupełnienia estetycznego jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Każda rekonstrukcja jest ustalana z pacjentem przed rozpoczęciem pracy. Dzięki temu pacjent może przyzwyczaić się do niej, prowadzić zmiany i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowego uśmiechu. Prace prowizoryczne,  które dokładnie odpowiadają kształtom projektowanych zmian uśmiechu, umożliwiają nanoszenie korekt. Współczesne metody pozwalają na określenie nie tylko koloru ale kształtu faktury czy cech indywidualnych każdego przyszłego uzupełnienia.

Złotą Zasadą pozostaje zachowanie harmonii pomiędzy estetyką białą i czerwoną dzięki czemu uśmiech wygląda zdrowo i naturalnie.

W zabiegach protetycznych stosujemy:

  • korony porcelanowe,
  • korony cyrkonowe,
  • inlay/onlay kompozytowy i porcelanowy,

Korona to osłona na ząb wykonana z porcelany stosowana w sytuacji, gdy bardzo zniszczony przez próchnicę ząb jest odbudowany dużymi wypełnieniami, niezapewniającymi anatomicznego kształtu ani odpowiedniej estetyki. Korony zaleca się stosować na zęby martwe po leczeniu kanałowym (korony maskują przebarwienia oraz wzmacniają bardziej kruche niż w przypadku zęba żywego tkanki). Korona jest indywidualnie dobierana i dopasowywana do warunków anatomicznych pacjenta. Po jej wykonaniu ząb wygląda naturalnie, estetycznie i nie można go odróżnić od pozostałych.

Most to stałe uzupełnienie braku od jednego do kilku zębów. Szpary powstałe po brakujących zębach powodują rotację pozostałych zębów lub ich przesunięcie do wolnych przestrzeni, co skutkuje nieprawidłowym zgryzem. Zaburzenia zgryzu spowodowane brakującymi zębami mogą także być przyczyną chorób dziąseł i stawu skroniowo-żuchwowego. Most zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach, którymi są naturalne zęby (korzenie) otaczające lukę . Elementami mocującymi mogą być wkłady koronowo – korzeniowe lub korony.

Licówki to cienkie płatki wykonane z kompozytu lub porcelany, stosowane do pokrycia nieestetycznych powierzchni wargowych i policzkowych zębów. Licówki umożliwiają pokrycie rozległych wypełnień, zmianę kształtu zęba, usunięcie przebarwień (np. po antybiotykoterapii), wydłużenie lub poszerzenie zęba, zamknięcie diastemy (szczeliny między jedynkami). Licówki kompozytowe wykonywane są przez lekarza bezpośrednio w gabinecie lub przez technika w laboratorium protetycznym, po częściowym oszlifowaniu zęba i pobraniu wycisku podczas pierwszej wizyty. W trakcie drugiej wizyty lekarz przykleja licówkę za pomocą trwałego cementu dentystycznego.

Inlay (wkład) i onlay (nakład) to wypełniania umieszczane w koronie zęba, stosowane zazwyczaj w przypadku ubytków znacznej wielkości. Inlay/onlay stanowią alternatywne rozwiązanie dla wypełnień wykonanych tradycyjną metodą. Stosuje się je wewnątrz zęba, w miejscu tradycyjnego wypełnienia kompozytowego. Umożliwiają wykonanie dokładnej rekonstrukcji anatomicznego kształtu zęba. Onlay/inlay wykonywany jest na podstawie wycisku pobranego podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym. Technik protetyk z wycisku odlewa model gipsowy odzwierciedlający sytuację wewnątrzustną, modeluje wkład, utwardza i poleruje, a gotowa praca na kolejnej wizycie jest umieszczana w jamie ustnej Pacjenta.


PROFILAKTYKA
Profilaktyka
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Stomatologia zachowawcza
WYBIELANIE NAKŁADOWE
Wybielanie nakładowe
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Chirurgia stomatologiczna
Endodoncja
Endodoncja